Ormanların Faydaları
Orman Nedir;

Doğal olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleri ile  birlikte orman olarak tanımlanır. Bununla birlikte orman yalnızca ağaç ve ağaççıklardan ibaret değildir. Orman, ağaçlar, hava, su, toprak ve diğer otsu ve odunsu bitkiler, mikroorganizma ve hayvanlarıyla kendine özgü kapalı bir dünya, bir ekolojik sistemdir.

Ormanların Faydaları Nelerdir ?

ORMANLAR OKSİJEN KAYNAĞIDIR.  * Kuşkusuz ormanların en önemli faydası oksijen kaynağı olmasıdır. Bitkiler fotosentez yolu ile havadan karbondioksiti alır; havaya oksijen verir. 
  * Havada % 21 oranında oksijen bulunmaktadır. Bu miktarın % 56’sını ormanlar üretir. Kentlerimizde bu oranlar daha düşüktür. 
  * 40 kişinin bir saatte havaya verdiği karbondioksiti yetişkin bir çam ağacı 1 saatte oksijene dönüştürür. 
  * 1 Hektar çam ormanı havadaki 36.4 ton tozu süzer. 
  * 1 Hektar çam ormanı yılda 30 ton oksijen üretir. 

SU VARLIĞINI KORUR VE DÜZENLER.

 Orman Faydaları

  * Ormanlar, bitkiler ve hayvanlar için doğal bir su şebekesi gibidirler. Kar ve yağmur biçimindeki yağışı ağaçlar; yaprakları, dalları, gövdesi ve kökleri ile tutarak, sellerin, taşkınların olmasını önler. Ayrıca yeraltı sularının oluşmasına yardım eder. 
  * Ormanlar barajların ekonomik ömrünü uzatır, doğal afetleri önler, ülke ekonomisine katkıda bulunur. 
  * Yetişkin bir kayın ağacı kökleriyle 10 ton su tutabilir. 
  * Ağaçlar yağmurların yeryüzüne direk inmesini, akıp gitmesini önler. Yağmur sularını havzada tutarak korurlar. 

EREZYONU ÖNLER


 
* Erezyon tanım olarak bitki örtüsü tahrip olmuş eğimli arazilerdeki toprağın, bulunduğu yerden; yağışlar, sel suları, çığ, rüzgar gibi etkenlerle aşınması ve taşınmasına denir. 
  * Ülkemizde her yıl 500 milyon ton toprağımız erezyonla kaybolmaktadır. 
  * 1 cm kalınlığında bir toprağın oluşması için 400 yıl gereklidir. 
  * Ülkemizde erezyon Avrupa’dan 12 kat fazladır. 
  * Bugün ülke topraklarımızın % 83’ünde erezyon devam etmektedir. 

KULLANDIĞIMIZ ODUNUN ANA KAYNAĞIDIR  * Ağaçlar her yıl belli bir miktarda büyürler. Biz buna “ARTIM” diyoruz. Ormanlardan bu artımları ,planların tespit ettiği, oranında ürün alınır. Ormanlara hiçbir müdahale yapılmadan doğaya terk edilmesi halinde nitelik ve nicelik açısından vasıfları bozulacak, sağlıklı bünyeye kavuşamayacaklardır. Dolayısı ile kar, fırtına, rüzgar, böcek ve yangın gibi zararlar karşısında dayanıklılıklarını yitireceklerdir. 
  * Bu ağaçlar Orman Mühendislerinin denetimi altında uzman kişiler tarafından alandan çıkarılarak kullanım için ayrılırlar. 
  * Oduna ait kullandığımız tüm materyaller ormanlarımızdan elde edilirler. 

BEDEN VE RUH SAĞLIĞIMIZ ÜZERİNDE OLUMLU ETKİLERİ VARDIR

 Orman Faydaları

  * Ormanlar eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sağlar. Havası, suyu, doğal görünümleri ve sakin ortamı ile özellikle şehirlerde yaşayan insanları kendisine çeker. Bu yönü ile insanların beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu rol oynar. 
  * Yerleşim alanları çevresindeki hava kirliliğini ve gürültüyü önlemesi insan sağlığı bakımından büyük önem taşır. Ormanların insan sağlığı üzerindeki bütün bu olumlu yararları nedeni ile büyük kentlerin çevresinde ormanlar yetiştirilmekte, dinlenme yerleri kurulmaktadır. 
  * 250 m. genişliğinde orman gürültüyü % 50 azaltır. 
  * Ülkemiz flora bakımından oldukça zengindir. Ülkemizde 10.000’e yakın bitki türü mevcut olup bunlardan 3.000 adedi endemiktir. ( Yalnız ülkemizde yetiştir.) Avrupa’ da endemik bitki türü sadece 2.650’dir. 

YARARLI BİRÇOK İKİNCİL ÜRÜN VERİR.

 Orman Faydaları
   
   Ormanlar aşağıda " ORMANLARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜN VE HİZMET ÇEŞİTLERİ" başlığı altında gösterilen birçok ikincil ürün verir. 

   Ayrıca tıp, kozmetik, kimya ve boya sanayinin hammaddesini oluşturan birçok ürün; ormandaki ağaçların kökünden, gövdesinden, dalından, yaprağından elde edilmektedir. 

ORMANLAR İŞ VE GEÇİM KAYNAĞIDIR.

 Orman Faydaları

  * Ormanlar, orman içinde ve dışında yaşayan insanlara çeşitli iş alanları sağlar, işsizliği önlemede etkin rol oynar, böylece köyden kente göçü azaltır. 
  * Ege Orman Vakfında ki ağaçlandırma çalışmalarında bu kişilere iş verilerek kalkınmaları sağlar, istihdam olanağı yaratır.

ORMANLARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜN VE HİZMET ÇEŞİTLERİ 


 Orman Faydaları

Ormanlardan elde edilen ürün çeşitleri; odun, yaprak, çiçek, meyve, tohum, reçine, kabuk, kök, çalı, ot, av hayvanı, su, toprak, kil, taş, kömür ve madenler gibi çok sayıda ve değişik nitelikte hammaddelerdir... Bu maddeler niteliklerine ve pazar isteklerine göre çok değişik kullanım yerleri bulabilmektedir. Bu ürünler içerisinde en bol elde edilen ve geniş bir pazarlama olanağı bulan ürün ise ODUN'dur... 
Ormanların ayrıca suyu düzenleme, toprağı koruma, iklimi etkileme, doğayı koruma ve güzelleştirme gibi çok önemli hizmetleri vardır... 

Önde Gelen Orman Ürünleri

Günümüzde modern orman işletmeciliği faaaliyetleri sonucunda elde edilen orman ürünleri, Asli Orman Ürünleri ve Tali Orman Ürünleri olmak üzere 2 kategori altında toplanmaktadır. 
ASIL ORMAN ÜRÜNLERİ 
• Tomruk 
• Tel Direği 
• Maden Direği 
• Sanayi Odunu 
• Kağıtlık Odun 
• Lif Yonga Odunu 
• Sırık 
• Çubuk 
• Yakacak Odun 

İKİNCİL ORMAN ÜRÜNLERİ 
• Reçine 
• Çıra 
• Sığla yağı 
• Defne 
• Şimşir 
• Kök Odunu 
• Kekik 
• Her çeşit bitki soğanı 
• Ada Çayı 
• Çam Fıstığı 
• Mantarlar 
• Kozalakwww.ahsap-yapimarket.com
Site Haritası