Dünyada Endüstriyel Ağaçlandırma

DÜNYADA ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA


 Dünyada pekçok ülke, genetikleri  yükseltilmiş fidan türleriyle  endüstriyel ağaçlandırmalar  kurmakta ve tabii ormanlarla  kıyaslandığında  brim alandan çok  yüksek miktarda  odun ve  hammaddesi elde etmektedir.

 Endüstriyel_Orman

Dünya orman varlığının yalnızca %5 'i endüstriyel orman niteliğindeki ağaçlandırmalardan oluşmasına rağmen, toplam odun üretiminin % 35 'i bu sahadan karşılanmaktadır.

Endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarında  öncü olan ülkeler bütür ağaçlandırma alanlarının % 79 'unu ellerinde bulundurmaktadır. (Çin % 24, Hindistan %17, Rusya %9, ABD %9, Japonya %6, Endonezya %5, Brezilya %3, Ukrayna %2 ve İran %1 i oluşturmaktadır.).

Tabi ormanlarda yılda ortalama  1 m3/ha olan odun hammaddesi üretiminin, endüstriyel ağaçlandırmanın uygulandığı Yeni Zellanda'da 22 Şili ve Endonezyada 20, Avusturalya'da 16 m3/ha olduğu görülmektedir.

 Endüstriyel_Odun_Üretimi Ülkelere_Göre_Ağaçlandırma* Orman genel Müdürlüğü "Endüstriyel Ağaçlandırma Çalışmaları Eylem Planı 2013-2023)www.ahsap-yapimarket.com
Site Haritası