Türkiyede Endüstriyel Ağaçlandırma Çalışmaları


Türkiyede Endüstriyel Ağaçlandırma Çalışmaları ;       Tabi ormanlarda gerçekleştirilen odun hammaddesi üretiminin, ihtiyacı karşılayamayacağının anlaşılmasıyla birlikte ülkemizde, hızlı gelişen türlerle ağaçlandırma yapma girişimine ve bazı örnek ağaçlandırma faaliyetlerine 1950 li yıllarda başlanmış, geniş kapsamlı endüstriyel ağaçlandırma uygulamalarına ise 1963 yılından itibaren hız verilmesine rağmen 1980'li yıllarda  çalışmalar durma noktasına gelmiştir. 

 Fidan_Dikme  Fidan_dikme_2


       1981 yılınakadar özel sektör ağaçlandırmaları dahil (Kavak Ve Okaliptus) yaklaşık 80.000 ha alanda hızlı gelişen tür ağaçlandırması gerçekleştirilmektedir.

       Hızla artmakta olan odun hammaddesi talebini, kısa dönemde karşılayabilmek için endüstriyel ağaçlandırma işletmeciliğine önem verilerek oduna  dayalı üretimin planlı olarak arttırılması elzemdir.

 Odun  Odun_2


       Ülkemizde giderek yükselen bu talep Orman Genel Müdürlüğünü yeniden hızlı gelişen türlerle endüstriyel ağaçlandırma  uygulamaları yapmaya yöneltmiş, bunun neticesinde  2013-2017 Dönemi Stratejik Planı'nda heryıl 10.000 hektar alanda hızlı gelişen türlerle endüstriyel ağaçlandırma yapılması programlanmıştır.


* Orman genel Müdürlüğü "Endüstriyel Ağaçlandırma Çalışmaları Eylem Planı 2013-2023)
www.ahsap-yapimarket.com
Site Haritası