Mükemmel Malzeme Ahşap

FAYDALI BİLGİLER

11/11/2007 - MÜKEMMEL BİR YAPI MALZEMESİ : AHŞAP

“Batı, ahşabı yeniden keşfediyor. Başka malzemelerin yetersiz kaldığı birçok mimari sorunu çözebilen çağdaş bir mühendislik malzemesi olarak görüyor.


Bugün ahşap ile 150 metrelik açıklıklar kolonsuz geçiliyor .Betonarme binaların yangından kaçma koridorları ahşaptan yapılıyor, aşırı rutubetli ortamlarda yüksek hizmet ömrü nedeniyle ahşap kullanılıyor.”
AHŞABIN OLUMLU ÖZELLİKLERİ

Her şeyden önce ahşap yenilenebilen, organik bir malzemedir. Kendi ağırlığına oranla daha fazla miktardaki bir yükü taşıyabilme niteliğindedir. Ayrıca geniş bir renk yelpazesine sahiptir. Diğer bir ifade ile ahşap, hem taşıyıcı olarak hem de kaplama elemanı olarak kullanılabilen bir malzemedir.
  

BİR YAPI MALZEMESİ : AHŞAP

 Kendini yenileyebilen tek yapı malzemesi:
Ormanlar ve bireysel olarak ağaç yetiştirilip kesilerek devamlı olarak yapı malzemesi sağlayabilen tek kaynaktır. Birçok ülkede şu anda her 20 senede bir, ekilip büyüyen ormandan mahsul alınmakta ve bu ülkelerde orman sanayisine, tarım sanayisi muamelesi yapılmaktadır.

  

Havayı temizleyen tek yapı malzemesi:

Geçtiğimiz birkaç seneye kadar orman kesimine karşı çıkan sivil toplum örgütleri, bilimsel çalışmaların kanıtladığı orman kesiminin ve yeniden yetiştirmenin orman ve sağlık açısından doğru olduğunu görmeleri sonucu orman sanayisini desteklemektedirler. Ayrıca genç ormanlar havanın karbondioksitini alıp oksijen vermede yaşlı ormandan çok daha yüksek seviyede temizleme yaptığından ormanların gençleştirilmesi gerekli bir uygulamadır. Yapılan bilimsel yetiştirme ve kesimle ormanlar devamlı şekilde yenilenmekte ve orman alanları da genişletilmektedir

Üretiminde en az enerji harcanan yapı malzemesi:
Değişik inşaat malzemeleri imalatı (bir ton) için gerekli olan net enerji gideri (Bir milyon BTU,  mazot karşılığı)

5*10 ahşap kereste  

2.91

Masif ahşap parke  

2.91

Kontrplak                

6.00

Çelik 5*10 profil   

26.67

Fabrika halısı  

12.27

Hazır beton   

86.31

Alüminyum  

32.00

Ülkemizde enerji son derece hassas bir konu iken imalat için gerekli enerjinin ne kadar öne çıktığı da hepimizin malumudur.

Isıtma ve Soğutmada En Az  Enerji Gideri Olan Ekonomik Yapı:
Ahşap sütrüktürel yapı ürünleri içinde en yüksek işi izolasyon değeri olan tabi malzemedir. Ahşap çatı makası, ahşap duvar, ve ahşap döşeme kirişi boşluklarında sıkışmış olan hava,dışarıda oluşan ani hava değişmelerine yüksek direnç gösteren bir yapı sistemi oluşturur. Ahşap taşıyıcı sistemli yapılar klasik sistemle yapılmış yapılarla karşılaştırıldığında ısıtma ve soğutma gideri olarak çok daha ekonomiktirler. (Tuğla ve sıva ile yapılmış aynı kalınlıkta bir duvarla, ahşap duvar arası bir binada senelik ısı gideri farklı %50dir) Aile bütçesine enerji giderinden eklenen tasarruf aynı şekilde ülke ekonomisine de direk olarak eklenmiş olan bir katkıdır.

Ahşap Malzeme Çok Daha Fazla Geri Dönüşümlüdür:
Ham ahşap işlendikten sonra geri kalan artıklar yine ahşap yan sanayisinde OSB (Oriented Strand Board) yapımında, Sunta yapımında, MDF yapımında ve hiç kullanılmayacak gibi olan ahşaplarda konutlarda sobalarda yakılarak ısı enerjisine dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlar.

Üretimi Süratli yapılabilen Yapı:
Fabrika ortamında milimetrik olarak statik hesapları yapıldıktan sonra çelik bağlantı plakaları kullanılarak üretilen ahşap çatı makası, ahşap döşeme kirişi, ve ahşap duvar panelleri sahada bir hafta gibi kısa bir sürede bitirilip oturulmağa başlanabilir. İnşaat süresinin, inşaat maliyetlerine getirmiş olduğu maliyet yükleri kontrol altında tutularak hesaplanan maliyete yapınızı bitirmeniz mümkün olur.

Hafif Yapı Hayat Kurtaran Yapı:
Coğrafi bölge olarak deprem fay hattı bölgelerinde inşa edilecek olan yapılarda önemle dikkat edilen konu yapının ağırlığıdır. Hafif yapı can kurtaran yapı olarak bilindiğinden ahşap yapılar bu bölgelerde en önemli yapı tipleri olarak ön plana çıkar.www.ahsap-yapimarket.com
Site Haritası